Wyrazy (spójniki, myslniki, itd. - również jako wyrazy): 0
Wszystkie znaki (również spacje, akapity itd.): 0
Znaki bez spacji: 0

Wyniki testowane przez moduł statystyki wyrazów w Microsoft Word
Program pomija spacje i czyste akapity przed i za tekstem - liczy od pierwszego do ostatniego znaku

Autor - RCoMP Współczesne Technologie Informacyjne